VALEPORT Việt Nam

VALEPORT Việt Nam

15:07 07 Tháng Hai in Đối tác
0 Comments

VALEPORTValeport được thành lập năm 1969 với sản phẩm ban đầu là máy đo dòng chảy kiểu cánh quạt. Sau đó, công ty đã trở nên lớn mạnh hơn với đa dạng sản phẩm thiết bị đo dùng cho môi trường, sông, vùng cửa sông, duyên hải, thủy văn và hải văn.

No Comments

Post A Comment