Sea Bird Việt Nam

Sea Bird Việt Nam

14:58 07 Tháng Hai in Đối tác
0 Comments

97seabirdThành lập năm 1974, là hãng chế tạo lớn nhất các thiết bị hải dương học sử dụng để đo đạc độ mặn, nhiệt độ, áp suất, oxy hòa tan, và các thông số liên quan khác

No Comments

Post A Comment