MERIDATA Việt Nam

MERIDATA Việt Nam

14:51 07 Tháng Hai in Đối tác
0 Comments

MERIDATA-Vi-t-NamĐược thành lập năm 1977, Meridata chuyên về thiết kế các thiết bị và hệ thống khảo sát bằng âm học cho việc nghiên cứu đáy đại dương.

No Comments

Post A Comment